top of page

עיצוב מרחבי לימוד

כיום ידוע, כי סביבה נכונה מעודדת את הרצון ללמוד, וההישגים הלימודיים כבר מגיעים בעצמם. קיומה של סביבה המאפשרת לתלמידים ללמוד בצורה נוחה, מהנה ואינטראקטיבית, תוך גילוי וביטוי הכישורים והיכולות הטבעיות שלהם, יכולה לשפר את ביצועיהם.

מתוך חשיבה חדשנית זו, מוסדות חינוך רבים כיום משקיעים במתחמים שאינם נראים כמו כיתות מסורתיות, אלא מרחבי למידה יצירתיים שבהם משולבים אלמנטים שתומכים בלמידה כגון משחקים, פינות ישיבה לקבוצות ופינות אחרות ללימוד עצמאי.

אנו במ.ב. יוזמות משלבים את הידע והניסיון שלנו יחד עם הרצונות הפדגוגיות שלכם - אל תוך עיצוב ובניית מרחבי למידה המותאמים לבית ספרכם ויוצאים מהשגרה - בהתאם לרצונות, לחלל הנתון ולתקציב. 

קירות מעוצבים.jpg

כיתת לימוד - בי"ס אומנויות, ראשון לציון

אומנויות ראשון לציון2.jpg

לפני

22.jpg

אחרי

16.jpg

כיתת משחק ורוגע - בי"ס אומנויות, ראשון לציון

לפני ואחרי 1.jpg

לפני

אחרי

לפני ואחרי 2.jpg

לפני

20180830_181903.jpg
20180830_190359.jpg

אחרי

5.jpg

- שלב 1: שדרוג חדר הספרייה - בי"ס היובל,אשדוד

לפני אחרי 1.jpg
לפני אחרי 2.jpg

לפני

6.jpg
9.jpg
לפני אחרי 2.jpg

אחרי

שדרוג לוחות מידע

עיצוב קירות משחק - מסדרונות

לוח ספורט.jpg
23.jpg
13.jpg
קיר מגנטים מעוצב.jpg

שדרוג מדרגות - פתגמים/פעולות חשבון

פינות לימוד במסדרונות 

פינת לימוד.jpg
IMG-20190725-WA0030.jpg
IMG-20210829-WA0031.jpg
IMG-20210524-WA0060.jpg

פינות גרפיטי

1.jpg
גרפיטי.jpg
bottom of page